Tomografia komputerowa Kraków

Tomografia komputerowa jest bardzo dokładnym obrazowaniem ,które pozwala na dokładną diagnostykę oraz możliwość zaplanowania leczenie w wielu dziedzinach stomatologii.

Tomografia pozwala w wersji trójwymiarowej na obrazowanie anatomii pacjenta w badanej okolicy.Uzyskujemy wiedzę na temat ilości i jakości kości przed zabiegami implantologicznymi , chirugicznymi, jak i wiedzę na temat budowy i przebiegu systemu kanałowego zębów przy leczeniu kanałowym , położenia zębów w trakcie leczenie ortodontycznego,budowy stawów skroniowo- żuchwowych.

Do wykonania takiego badania lekarz dentysta wystawia skierowanie.

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 • Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na: Badaniach stomatologicznych wewnątrzustnych
 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS
  • Aparat rtg stomatologiczny, punktowy do zdjęć wewnątrzustnych:
   Model: RXDC myray
   Producent: Cefla dental Grup Stern Weber
   Sn: 70660964
   Generator: stałoprądowy, HF

 • Pozostałe dane:
  • Napięcie na lampie 60, 63, 65 kV
  • Prąd anodowy 6 lub 7mA

Aparaty RTG w Pracowni RTG dostały zezwolenie na pracę decyzja nr 2/18/2013 w dniu 06.02.2013 wydanej przez PWIS z siedzibą w Krakowie.
Pracownia RTG dostała zezwolenie na uruchomienie dnia 06.02.2013 decyzją 1/16/2013 wydanej przez PWIS z siedzibą w Krakowie

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

 • dawkomierzy indywidualnych - w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka wyniosła: wartość poniżej 0.1 mSv

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych, których wyniki dostępne są w protokole z Pomiarów Osłon Stałych w Pracowni RTG.
Wyniki tych pomiarów mieszczą się w normie.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

 • pracownicy: 20 mSv/rok;
 • ogół ludności : 1 mSv/rok.

Uwaga:

 • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi
  i środowisko.
 • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

lek. stom. Małgorzata Starowicz specjalista stomatologii dziecięcej, specjalista medycyny eststycznej

lek. stom. Małgorzata Starowicz

specjalista stomatologii dziecięcej, specjalista medycyny eststycznej

Umów się na wizytę

W 2009 uzyskałam specjalizację ze stomatologii dziecięcej z wynikiem bardzo dobrym oraz z wyróżnieniem Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Od 2003 roku do 2009 roku byłam pracownikiem Oddziału Stomatologii Dziecięcej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie oraz od 2004 roku pracownikiem naukowo-dydaktycznym Pracowni Stomatologii Dziecięcej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytutu Stomatologii skupiając się na pracy naukowej oraz przekazywaniu wiedzy studentom stomatologii.

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Odbyłam staż w Guy’s Hospital King’s Collage w Londynie w 2002 roku.

Wśród moich zainteresowań najważniejsze miejsce zajmują leczenie w zakresie stomatologii dziecięcej z ortodoncją.Posiadam długoletnie doświadczenie w:

 • diagnostyce i wszechstronnym leczeniu dzieci w zakresie leczenia zachowawczego z profilaktyką, ortodontycznego, chirurgicznego, protetycznego
 • zabiegach stomatologii estetycznej, licówkach, bondig
 • leczenia ortodontycznego wczesnego z profilaktyką ortodontyczną
 • leczeniu nakładkowym
 • leczeniu urazów zębów
 • leczeniu endodontycznego mikroskopowego
 • leczeniu zębów z zaburzeniami szkliwa o typie niedorozwoju, MIH(hypomoneralizacja siekaczowo-trzonowcowa)

Szczególne miejsce w mojej praktyce zajmuje stomatologia estetyczna poszerzona o zabiegi zakresu medycyny estetycznej oraz ortodoncja z profilaktyką ortodontyczną. Specjalizuję się również w odbudowie zębów po urazach oraz z zaburzeniami struktury szkliwa o typie niedorozwoju szkliwa MIH (hypomoneralizacja siekaczowo-trzonowcowa)

Z największym zaangażowaniem leczę dzieci i dorosłych ,którzy mają obawy przed leczeniem.

Jestem autorką artykułów branżowych z zakresu stomatologii dziecięcej. Uczestniczyłam w tworzeniu Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, którego jestem członkiem.

W 2021 roku uzyskałam dyplom studiów podyplomowych z zakresu Medycyny Estetycznej z wynikiem bardzo dobrym.

Celuję w zabiegi medycyny estetycznej regeneracyjnej ,bezbolesność i delikatność zabiegu.

Regularnie odbywam szkolenia, głównie z nowoczesnego leczenia ortodontycznego, biorę udział w zjazdach naukowych, aby poszerzać swoją wiedzę i umiejętności.